FUNCIONAMENT

-->
Normes de convivència:
A l’escola s’han de complir una sèrie de normes per facilitar la convivència entre tothom. Saber conviure és l’eix fonamental de la societat i ens ajuda a gaudir de les relacions amb els altres.

Absències i puntualitat:
Les absències i faltes d’assistència han de ser justificades mitjançant un formulari que es troba a la direcció del centre.
Cap nen o nena podrà sortir de l’escola si abans no ha presentat una autorització signada pels pares o tutors, o bé els pares ho han comunicat al mestre/a.
Cal arribar puntual a l’escola. La falta de puntualitat ens perjudica a tots/es.

Entrevistes:
Les entrevistes són dins l’horari de cada tutor. Els mestres convocaran a les famílies al llarg de tot el curs escolar.
Les entrevistes tant les poden demanar els pares com els tutors.

El respecte als altres:
Les persones demostrem la nostra educació quan som capaços de respectar els altres.
Per conviure agradablement, tothom ha de procurar mantenir un tracte amable, cortès, educat i tranquil, entre els companys, amb els mestres i amb d’altres persones que treballen a l’escola.

Cura de les instal·lacions:
Entre tots hem de mantenir una escola neta i polida, ser respectuosos amb l’entorn reciclant i no embrutant.

Hàbits de treball:
És molt important estar atent i aprofitar el temps a classe: estudiar i fer els exercicis tant de l’escola com a casa.
Tots, pares i mestres, hem de responsabilitzar al nen perquè porti diàriament el material que necessita, així com els treballs que a casa hagi hagut de fer. Els pares han de sentir-se responsables i també col·laboradors amb el mestre del comportament del nen dins el col·legi.

Hàbits de classe:
Escolta i respecta el torn de paraula, així com l’opinió dels altres. Parla amb un to de veu adequat.
A la classe d’Educació Física és imprescindible que portis xandall i sabates esportives.

Entrades, sortides i pati:
Les entrades i sortides s'han de fer caminant, sense córrer ni donar empentes. 
Una vegada al pati, els alumnes no poden pujar a les classes sense anar acompanyat d'un mestre.
Els papers i altres embolcalls s'han de llençar a la paperera.

Sortides de l’escola:
Quan surtis de l’escola sigues respectuós amb les persones. Comporta’t amb correcció i sigues educat.
Els nens i nenes que no portin l’autorització no podran anar a la sortida. 

Material
Els pares són els responsables que els seus fills des de principi de curs tinguin els llibres i materials necessaris per a la correcta escolarització.