QUÈ PRETENEM?

- Afavorir l´educació integral de l´alumnat i el desenvolupament individual.

- Aconseguir que l'educació sigui un factor que ajudi a superar desigualtats.

- Facilitar el desenvolupament d'aprenentatges conceptuals, procedimentals, i actitudinals que possibilitin la comprensió global en totes les àrees del currículum.

- Capacitar als alumnes per obtenir i tractar la informació de manera autònoma mitjançant l'ús de les noves tecnologies.

- Fomentar actituds d'acceptació dels altres i de convivència dins del pluralisme (ètnic, econòmic, social i cultural) i els valors personals des de la reflexió i el coneixement crític i els valors democràtics.

- Garantir l´ús del català com a llengua vehicular de l´escola i el coneixement de la cultura catalana.

- Potenciar el desenvolupament de competències comunicatives plurilingües.

- Potenciar un model de gestió de l'escola eficaç, participatiu, comunitari i democràtic entenent el consens com a mètode de pressa de decisions afavorint la participació de les famílies a les diferents dinàmiques de l'escola.